Zarządcy przedsiębiorcy – informacje ogólne

UWAGA !!!
Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie nakłada już obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami. Jednak w ich interesie jest, w celu zapewnienia pełnej ochrony ubezpieczeniowej, zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zarządzani nieruchomościami.

Oferta kierowana jest do przedsiębiorców:

  • prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikiem spółki cywilnej, nie posiadających własnej licencji zawodowej
  • prowadzących działalność zorganizowaną w formie spółki: jawnej, komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.