OC zarządców przedsiębiorców – składki za ubezpieczenie

 

Wysokość składek wyjściowych

Suma gwarancyjna (zł) Limit dla klauzuli 27* Składka
100.000 25 000 840,-
250 000 62 500 1 450,-
500 000 125 000 2 350,-
1 000 000 250 000 3 970,-
1 500 000 375 000 5 500,-
2 000 000 500 000 6 900,-

* podlimit dla klauzuli 27 stanowi 25% sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego

Wysokość składek dla klauzuli 61

Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

Suma gwarancyjna [zł] Składka roczna [zł]
10 000 30,-
20 000 60,-
50 000 150,-

Wskaźniki korygujące dla składek z tabeli składek wyjściowych
Składki podane w tabeli zostaną skorygowane o poniższe współczynniki, w zależności od obrotów Ubezpieczonego:

Przychód netto * Wskaźnik korygujący
do 1 000 000 1,00
1 000 000 do 2 000 000 1,10
2 000 001 do 3 000 000 1,20
3 000 001 do 4 000 000 1,30
4 000 001 do 5 000 000 1,40
5 000 001 do 7 000 000 1,45
7 000 001 do 10 000 000 1,50
10 000 001 do 12 000 000 1,60
12 000 001 do 15 000 000 1,70
15 000 001 do 20 000 000 1,80
20 000 001 do 30 000 000 1,90
30 000 001 do 50 000 000 2,10

* Przychód netto (zł) osiągnięty w związku z czynnościami zarządzania w ostatnim roku bilansowym

System zniżek i zwyżek

 • zniżka za kontynuację ubezpieczenia – 5%
 • zniżka z tytułu nieprzerwanego bezszkodowego przebiegu obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia liczonego w pełnych latach (niezależnie od zmiany ubezpieczyciela): 10% za każde 3 lata (nie więcej jednak niż 30%)
 • zwyżka za rozłożenie płatności składki na raty: +5% (2 raty)
 • zwyżka za odszkodowanie/odszkodowania wypłacone w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia (niezależnie od zmiany ubezpieczyciela):
  • brak zwyżki – jeśli kwota wypłaconych odszkodowań nie przekroczyła 500 zł,
  • zwyżka 10% – jeśli kwota wypłaconych odszkodowań zawiera się w przedziale 501 – 3000 zł,
  • zwyżka 40% – jeśli kwota wypłaconych odszkodowań zawiera się w przedziale 3.001 – 10.000 zł,
  • indywidualna kalkulacja ubezpieczenia – jeśli kwota wypłaconych odszkodowań przekracza 10.000 zł.