OC obowiązkowe zarządców nieruchomościami – informacja ogólna

 

Dla kogo?

 • obowiązek ubezpieczenia dotyczy obecnie wyłącznie osób fizycznych z licencją,
 • oferta skierowana jest zarówno do zarządców stowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN oraz F PPRN, jak i zarządców niestowarzyszonych.

 

Zakres naszej usługi

 • administracja indywidualnego ubezpieczenia (przyjęcie wniosku, dostarczenie certyfikatu, polisy ubezpieczeniowej, monitorowanie płatności składki, inne kwestie techniczne związane z przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego);
 • stały monitoring posiadanych umów, w tym terminów wznowień;
 • dla zarządców, którzy przystąpią do ubezpieczenia obowiązkowego, zaoferowanie innych produktów ubezpieczeniowych (majątek firmowy, prywatny i ubezpieczenia życiowe) na warunkach niedostępnych w ujęciu indywidualnym;
 • NAJWAŻNIEJSZE !!! podejmowanie czynności dotyczących wstępnej likwidacji szkód, mających doprowadzić do uzyskania odszkodowań w trybie pozaprocesowym, w tym:
  • pomoc w sformułowaniu roszczenia odszkodowawczego,
  • nadzór nad terminowym zgłoszeniem roszczenia do ubezpieczyciela,
  • nadzór nad terminową wypłatą przez ubezpieczyciela należnych świadczeń i odszkodowań.