Ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

GRUPA OTWARTA

Z dniem 01.05.2017 r. uruchomiliśmy nowy program ubezpieczenia na życie Rodzinna SAGA. Ubezpieczenie ma formułę grupy otwartej, co oznacza możliwość przystąpienia do ubezpieczenia wszystkich zainteresowanych osób bez wymogu przynależności do konkretnej grupy zawodowej. Nie ma konieczności wypełniania ankiety medycznej ani wykonywania badań lekarskich.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić:
– wszyscy zainteresowani w wieku 18-69 lat – nie tylko członkowie grup zawodowych obsługiwanych przez SAGA Brokers, członkowie rodzin i pracownicy,
– wyjątek stanowią osoby wykonujące zawody niebezpieczne (pokaż listę).

Każdy przystępuje do ubezpieczenia samodzielnie, co oznacza, że ubezpieczenia członków rodzin nie są z sobą powiązane (nie ma automatycznego wykluczenia z ubezpieczenia całej rodziny w razie wystąpienia jednej z osób), a ubezpieczenie pracowników nie jest zależne od ubezpieczenia pracodawcy.

Nie ma znaczenia fakt zakończenia pracy zawodowej. Z ubezpieczenia można korzystać tak długo, jak opłaca się składki. Ochrona kończy się w rocznicę polisy (1 maja) po 70-tych urodzinach.  Program przewiduje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.

OFERTA DLA OSÓB NOWOPRZYSTĘPUJĄCYCH – POKAŻ WIĘCEJ

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA – POBIERZ
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA – POBIERZ

Zgodnie ze spisem treści ogólnych warunków oferta obejmuje następujące rozdziały: I-VI, VIII, X, XI, XIII, XIV, XVI, XVII, XXVII, XXXVI, XXXVII, XLVII, XLVIII i XLIX.

Prosimy o uważną lekturę ogólnych warunków ubezpieczenia, a w razie pytań zachęcamy do kontaktu z nami.
Szczegółowych informacji udziela:

Andrzej Zimmer, kom. 605-333-058 lub 61/852-78-84