Przedsiębiorca – składki za ubezpieczenie

WYSOKOŚĆ SKŁADEK ZA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

CONCORDIA POLSKA TUW

Suma gwarancyjna (zł) (na jedno i wszystkie zdarzenia) Składka (zł)
100.000,- 270,-
200.000,- 470,-
400.000,- 620,-
800.000,- 799,-
1.400.000,- 1.270,-
2.000.000,- 1.570,-
2.400.000,- 1.950,-
3.000.000,- 2.200,-

UWAGA: Jeżeli roczny obrót z czynności pośrednictwa przekroczył kwotę 1 mln PLN składka jest kwotowana indywidualne

Klauzule rozszerzające ubezpieczenie:

OC pracodawcy (klauzula nr 5)

Sublimit (zł) Składka (zł)
50.000,- 80,-
100.000,- 150,-

OC najemcy nieruchomości (klauzula nr 3a)

Sublimit (zł) Składka (zł)
50.000,- 25,-
100.000,- 50,-
200.000,- 100,-
500.000,- 230,-

 

GENERALI TU SA

Suma gwarancyjna (Euro) (na jedno i wszystkie zdarzenia) Składka roczna (zł)
25.000 Euro 390 zł
50.000 Euro 638 zł
100.000 Euro 849 zł
200.000 Euro 1.143 zł
350.000 Euro 2.014 zł
500.000 Euro 2.614 zł
wyższe kwoty indywidualnie

UWAGA: Wysokość składek podanych w powyższej tabeli zostanie skorygowana o zwyżkę, w zależności od obrotów Ubezpieczonego:

Obrót osiągnięty w ostatnim roku obrotowym [zł] Zwyżka składki
0 – 200 000 bez zwyżki
200 001 – 400 000 20 %
400 001 – 600 000 30 %
600 001 – 800 000 40 %
800 001 – 1 000 000 50 %
powyżej 1 000 000 indywidualnie

Rozszerzenie ubezpieczenie OC o ryzyka dodatkowe:

Suma gwarancyjna (zł) (na jedno i wszystkie zdarzenia) Składka roczna (zł)
50.000 zł 83 zł
100.000 zł 149 zł
200.000 zł 198 zł
500.000 zł 330 zł

 

PZU SA

Suma gwarancyjna (zł) (na jedno i wszystkie zdarzenia) Składka roczna (zł)
100.000 zł 305 zł
250.000 zł 580 zł
500.000 zł 955 zł
1.000.000 zł 1.555 zł
1.500.000 zł 2.055 zł
2.000.000 zł 2.555 zł

UWAGA: Składki podane w powyższej tabeli zostaną skorygowane o poniższe współczynniki, w zależności od obrotów Ubezpieczonego:

Przychód netto (zł) (osiągnięty w ostatnim roku obrotowym) Współczynnik korygujący
0 – 1.000.000 1,00
1.000.001 – 2.000.000 1,10
2.000.001 – 3.000.000 1,20
3.000.001 – 4.000.000 1,30
4.000.001 – 5.000.000 1,40
5.000.001 – 7.000.000 1,45
7.000.001 – 10.000.000 1,50
10.000.001 – 12.000.000 1,60
12.000.001 – 15.000.000 1,70
15.000.001 – 20.000.000 1,80
20.000.001 – 30.000.000 1,90
30.000.001 – 50.000.000 2,10

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o klauzulę (nr 14) – szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu.

Suma gwarancyja na jedno i wszystkie zdarzenia [zł] Składka roczna [zł]
20 000 10
50 000 30
100 000 50
250 000 80

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o klauzulę (nr 61) odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

Suma gwarancyja na jedno i wszystkie zdarzenia [zł] Składka roczna [zł]
10 000 30
20 000 60
50 000 150