Przedsiębiorca – informacje ogólne

 

UWAGA !!!
Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie nakłada już obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W ich interesie jest, w celu zapewnienia pełnej ochrony ubezpieczeniowej, zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Oferta kierowana jest do przedsiębiorców:

 • prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikiem spółki cywilnej, nie posiadających własnej licencji zawodowej
 • prowadzących działalność zorganizowaną w formie spółki: jawnej, komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej

Oferty przedstawiło trzech ubezpieczycieli:

Generali TU SA
Concordia Polska TUW
PZU SA

Na pytania odpowiadamy pod numerem telefonu:

(61) 852 78 84

lub e-mail: posrednik@sagabrokers.pl

Zakres naszej usługi

 • administracja indywidualnego ubezpieczenia (przyjęcie wniosku, dostarczenie certyfikatu, polisy ubezpieczeniowej, monitorowanie płatności składki, inne kwestie techniczne związane z przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego);
 • stały monitoring posiadanych umów, w tym terminów wznowień;
 • dla pośredników, którzy przystąpią do ubezpieczenia obowiązkowego, zaoferowanie innych produktów ubezpieczeniowych (majątek firmowy, prywatny i ubezpieczenia życiowe) na warunkach niedostępnych w ujęciu indywidualnym;
 • NAJWAŻNIEJSZE !!! podejmowanie czynności dotyczących wstępnej likwidacji szkód, mających doprowadzić do uzyskania odszkodowań w trybie pozaprocesowym, w tym:
  • pomoc w sformułowaniu roszczenia odszkodowawczego,
  • nadzór nad terminowym zgłoszeniem roszczenia do ubezpieczyciela,
  • nadzór nad terminową wypłatą przez ubezpieczyciela należnych świadczeń i odszkodowań.