OC dla pośredników nieruchomości

Wnioski o ubezpieczenie OC obowiązkowe i uzupełniające można wypełniać i przesyłać on-line za pomocą przygotowanego dla Państwa serwisu frontin. Tu także udostępniamy kalkulator, który pozwala obliczyć składkę uwzględniającą przysługujące Państwu zniżki oraz umożliwia porównanie ofert poszczególnych ubezpieczycieli.

Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną prosimy o terminowe składanie wniosków o ubezpieczenie (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decydujące znaczenie ma data wpływu wniosku.

Na pytania odpowiadamy pod następującymi numerami telefonów:

(61) 852 78 81
(61) 852 78 82
(61) 852 78 84

lub za pomocą poczty e-mail:
posrednik@sagabrokers.pl