OC dla pośredników nieruchomości na 2014

Wnioski o ubezpieczenie OC obowiązkowe i uzupełniające można wypełniać i przesyłać on-line za pomocą przygotowanego dla Państwa serwisu frontin. Tu także udostępniamy kalkulator, który pozwala obliczyć składkę uwzględniającą przysługujące Państwu zniżki oraz umożliwia porównanie ofert poszczególnych ubezpieczycieli.

Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną prosimy o terminowe składanie wniosków o ubezpieczenie (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decydujące znaczenie ma data wpływu wniosku.

UWAGA !!! Informujemy, że jakiekolwiek działania agencji iExpert.pl związane z propozycją wznowienia Państwa ubezpieczenia na rok 2014 odbywają się bez naszego udziału. Nie ponosimy zatem żadnej odpowiedzialności za wartość merytoryczną propozycji tej agencji na 2014 rok ani za jakość obsługi przez nią prowadzonej.

Na pytania odpowiadamy pod następującymi numerami telefonów:

(61) 852 78 81
(61) 852 78 82
(61) 852 78 84

lub za pomocą poczty e-mail:
posrednik@sagabrokers.pl