Pośrednictwo kredytowe

Oferta obowiązkowego OC pośrednika kredytu hipotecznego w Gothaer TU SA  już dostępna!

W celu uzyskania indywidualnej kwotacji składki pobierz wniosek, wypełnij go, podpisz  i wyślij nam jego skan na adres: biuro@sagabrokers.pl

Szerzej o nowym ubezpieczeniu obowiązkowym piszemy w „Informacji o obowiązkowym OC pośrednika kredytowego”.

Do pobrania również:

Ustawa o kredycie hipotecznym.

Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego.

Dla przypomnienia

W ramach prowadzonego przez SAGA Brokers programu ubezpieczeniowego dla pośredników w obrocie nieruchomościami od lat dostępna była w ramach tzw. ryzyk dodatkowych ochrona w zakresie czynności pośrednictwa kredytowego.

Z dniem  22 lipca 2017 r. wprowadzone zostało obowiązkowe ubezpieczenie OC pośredników kredytowych. Od tej pory ubezpieczenie dobrowolne pośredników w obrocie nieruchomościami nie może obejmować czynności pośrednictwa kredytowego.

W stosunku do polis w toku wszyscy ubezpieczyciele (Concordia, Generali, PZU) oświadczyli, że podtrzymują ochronę w zakresie ryzyka pośrednictwa kredytowego do końca okresu ubezpieczenia. W razie wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika kredytowego, polisa dobrowolna stanowić będzie nadwyżkę ponad ubezpieczenie obowiązkowe.

UWAGA! Mimo podtrzymania przez ubezpieczycieli ochrony w zakresie ryzyka pośrednictwa kredytowego dla wszystkich polis w toku, nie spełniają one wymogów ubezpieczenia obowiązkowego i na ich podstawie nie można będzie uzyskać zezwolenia na prowadzenie działalności pośrednictwa kredytowego i wpisu do stosownego rejestru.

Szczególną uwagę zwraca rozbieżność pomiędzy sumą gwarancyjną w ubezpieczeniu dobrowolnym (najczęściej 50.000 PLN), a obowiązkową sumą minimalną z Rozporządzenia (750.000 EUR na wszystkie zdarzenia).