Pośrednictwo kredytowe

KOMUNIKAT

W ramach prowadzonego przez SAGA Brokers programu ubezpieczeniowego dla pośredników w obrocie nieruchomościami od lat dostępna była w ramach tzw. ryzyk dodatkowych ochrona w zakresie czynności pośrednictwa kredytowego.

Z chwilą wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC pośredników kredytowych w ubezpieczeniu dobrowolnym to ryzyko nie może już funkcjonować.

W związku z powyższym informujemy, że:

1. Od dnia 22.07.2017 r. ryzyko pośrednictwa kredytowego zostało przez wszystkich ubezpieczycieli (Concordia, Generali, PZU) wykreślone z katalogu ryzyk dodatkowych. Zawierane od tego dnia umowy dobrowolne nie obejmują już czynności pośrednictwa kredytowego.

2. Oferta ubezpieczenia dobrowolnego w pozostałym zakresie nie uległa zmianie (OC ogólna działalności, OC najemcy, OC pracodawcy).

3. W stosunku do polis w toku wszyscy ubezpieczyciele (Concordia, Generali, PZU) oświadczyli, że podtrzymują ochronę w zakresie ryzyka pośrednictwa kredytowego do końca okresu ubezpieczenia. W razie wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika kredytowego, polisa dobrowolna stanowić będzie nadwyżkę ponad ubezpieczenie obowiązkowe.

3. Mimo podtrzymania przez ubezpieczycieli ochrony w zakresie ryzyka pośrednictwa kredytowego dla wszystkich polis w toku, nie spełniają one wymogów ubezpieczenia obowiązkowego i na ich podstawie nie można będzie uzyskać zezwolenia na prowadzenie działalności pośrednictwa kredytowego i wpisu do stosownego rejestru. Szczególną uwagę zwraca rozbieżność pomiędzy sumą gwarancyjną w ubezpieczeniu dobrowolnym (najczęściej 50.000 PLN) a obowiązkową sumą minimalną z Rozporządzenia (750.000 EUR na wszystkie zdarzenia).

4. Żaden z ubezpieczycieli uczestniczących w programie dla pośredników w obrocie nieruchomościami nie przedstawił jeszcze oferty w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla pośredników kredytu hipotecznego. W naszej ocenie nie zapowiada się, aby taka oferta w najbliższym czasie powstała, choć żaden z ubezpieczycieli oficjalnie jeszcze nie odmówił. Będziemy natychmiast informować o ofercie.

Szerzej o nowym ubezpieczeniu obowiązkowym piszemy w „Informacji o obowiązkowym OC pośrednika kredytowego”.

Do pobrania również:

Ustawa o kredycie hipotecznym.

Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego.