SAGA Brokers

SAGA Brokers jest jedną z najstarszych firm brokerskich w Polsce.
Założona w 1990 roku przez prof. dr. hab. Tadeusza Sangowskiego († 2005)  i dr. Andrzeja Gawrońskiego – specjalistów o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w obszarze nauki i praktyki ubezpieczeniowej, nabytym w kraju i za granicą. Początkowe lata działalności SAGI przypadły na okres pierwotnego rozwoju polskiego rynku brokerskiego i właśnie założyciele SAGI współtworzyli zasady funkcjonowania zawodu brokera. Niezaprzeczalnie fundamentalnym wkładem w kształtowanie tego rynku było wydanie przez SAGA Printing „Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego)”. Pozycja ta do dnia dzisiejszego jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy dla adeptów zawodu brokerskiego. Przez cały okres swojego istnienia Spółka doskonaliła metody pracy, umacniała pozycję rynkową i ugruntowywała powszechnie uznawaną doskonałą opinię zarówno wśród swoich Klientów, jak i konkurencji. Założyciele SAGA Brokers: prof. dr. hab. Tadeusz Sangowski i dr. Andrzej Gawroński.

 

Dane rejestrowe:

Firma: Pierwszy Polski Dom Brokerski SAGA Brokers Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy: KRS 0000251916
Kapitał zakładowy: 1.660.000 PLN
Zezwolenie KNUiFE nr 1405/2006
REGON: 300170709
NIP: 778-14-35-221
Adres siedziby:
ul. Słoneczna 15A
60-286 Poznań
Zarząd:
Krzysztof Karczewski – Prezes Zarządu
Jacek Baranowski – Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Szulczewska -Wiceprezes Zarządu