Ubezpieczenie grupowe na życie

Ważna informacja

Informujemy, że TUnŻ WARTA S.A. podjęło decyzję o zmianie warunków ubezpieczenia na życie, prowadzonego w ramach umowy grupowej GG245 (składka kwartalna 105 zł).

Zaproponowana obniżka sum ubezpieczenia dla wszystkich świadczeń o 20% była w naszej opinii nie do zaakceptowania. Zmiana polega zatem na podwyższeniu składki za dotychczasowy (niezmieniony) pakiet świadczeń.

Ubezpieczyciel nie wyraził chęci renegocjacji warunków udzielanej ochrony, a zakres proponowanych świadczeń z racji choćby odległego w czasie uruchomienia tego ubezpieczenia (rok 2000) zaczął odbiegać od zakresu dostępnego obecnie na rynku. Dążąc do zapewnienia satysfakcjonującej ochrony ubezpieczeniowej, wynegocjowaliśmy nowy program grupowy w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie „Polisa-Życie”.

Nowa propozycja

Proponujemy przystąpienie do nowego programu grupowego. Umowa w Warcie wobec spodziewanego braku zainteresowania jej kontynuacją, zostanie wygaszona. Propozycja Polisy-Życie zawiera wyższe od dotychczasowych sumy ubezpieczenia oraz świadczenia wcześniej nie występujące przy zachowaniu dotychczasowego poziomu składki.

Prosimy o zapoznanie się z przygotowanym przez nas porównaniem ofert. W załączonym opracowaniu znajdziecie Państwo:

  • informację na temat nowej oferty wraz z tabelą porównawczą,
  • ogólne warunki nowego ubezpieczenia SUPER GWARANCJA,
  • informację na temat Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „Polisa-Życie”,
  • instrukcję postępowania (wraz z potrzebnymi oświadczeniami i deklaracjami).

Bardzo ważne jest, aby wszyscy uczestnicy umowy grupowej podjęli decyzję jednocześnie. W przeciwnym razie może okazać się niemożliwe utrzymanie składki na tak niskim poziomie i odstąpienie od stosowania karencji w stosunku do osób wstępujących do ubezpieczenia.

Prosimy o przesłanie stosownych dokumentów w terminie do 2 kwietnia 2012 r.

Wcześniejsze przesłanie ich faksem/mailem ułatwi nam dochowanie terminów narzuconych przez ubezpieczycieli.

Załączniki

ogólne warunki:

pozostałe informacje i dokumenty

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji: