Ubezpieczenie OC z wysokimi sumami gwarancyjnymi dla notariuszy

 

Przedmiot ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna notariusza za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.

Warunki zawierania ubezpieczenia

Każdy wniosek notariusza o ubezpieczenie OC z sumą gwarancyjną przekraczającą równowartość 1.000.000 Euro podlega indywidualnemu rozpatrzeniu. Szczegółowa propozycja ubezpieczenia zostaje przekazana wnioskującemu nie później niż w ciągu 24 godzin (tryb normalny w dni robocze) od złożenia kompletnego wniosku.

Wniosek złożyć należy za pośrednictwem platformy internetowej www.frontin.pl