Ubezpieczenia dla notariuszy

W celu zawarcia lub wznowienia umowy ubezpieczenia OC notariusza wejdź na stronę www.frontin.pl

Jest to bezpieczny system transakcyjny, umożliwiający zakup ubezpieczenia przez internet, ułatwiający wypełnianie i wysyłanie wniosków o ubezpieczenia zawodowe.

System oferuje wiele funkcjonalnych rozwiązań, między innymi:

  • wypełnianie wniosku wspierane systemem podpowiedzi,
  • przesłanie wniosku on-line,
  • podgląd posiadanych polis,
  • podgląd stanu płatności oraz przypomnienia o płatnościach nadchodzących i przeterminowanych,
  • przypomnienie o terminie wznowienia,
  • pocztę wewnętrzną oraz

Przypominamy o ustawowym zakazie ubezpieczania się wstecz. Dla zachowania ciągłości ochrony niezbędne jest przesłanie wniosku przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy.

UWAGA! W związku z przejęciem od PZU technicznej obsługi ubezpieczenia przez agencję ubezpieczeniową z naszej grupy kapitałowej – WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o.o. – płatności składek dokonywane są na konto Agencji, z którego wypłaty dokonywane są wyłącznie przez upoważnionych pracowników PZU. Ponieważ jednocześnie przeszliśmy na nowy system rozliczeń, który eliminuje ręczne ewidencjonowanie przez PZU każdej płatności, zniknie problem monitowania przez ubezpieczyciela opłaconych, ale źle zaksięgowanych w PZU, składek.

Szczegóły ubezpieczeń

Aby poznać szczegóły oferty ubezpieczeń dla poszczególnych ryzyk oraz pobrać dokumenty w celu złożenia wniosku, wybierz i kliknij właściwy temat w panelu Wybór ubezpieczenia.

Zgłoszenie szkody

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zgłosić szkodę lub poinformować nas o możliwości jej wystąpienia, wybierz ryzyko, którego szkoda dotyczy w panelu Jak zgłosić szkodę.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty