Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa KrajowegoJako przedsiębiorstwo zaufania publicznego, powołane między innymi do analizy i minimalizacji ryzyka w obszarach działalności gospodarczej naszej i naszych Klientów, podjęliśmy decyzję o zawarciu umowy o obsługę bankową z bankiem państwowym – Bankiem Gospodarstwa Krajowego, począwszy od 1 stycznia br.

„Zaktualizowana strategia rozwoju Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2010-2014, przyjęta przez Zarząd BGK a następnie Radę Nadzorczą BGK, zakłada realizację misji banku zawartej w ustawie, uwzględniającej nowe zewnętrzne i wewnętrzne warunki funkcjonowania, takie jak konsolidacja finansów publicznych w Polsce oraz kryzys finansowy w Unii Europejskiej. Strategia zakłada rozwój skoncentrowany na programach rządowych, obsłudze jednostek sektora finansów publicznych i działaniach w ramach programów własnych. Długofalowa ścieżka rozwoju zakłada, iż Bank Gospodarstwa Krajowego realizując misję stanie się bankiem pierwszego wyboru dla instytucji publicznych w Polsce przy realizacji zadań zleconych, ze względu na wysoką jakość obsługi, sprawność operacyjną, kompetencje doradcze oraz konkurencyjne koszty oferowanych usług.”

Wyrażamy przekonanie, że bezpieczeństwo finansowe obrotu gospodarczego, jakim zawiadujemy powinniśmy stawiać jako cel najważniejszy.

Zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych

11 lutego 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która wniosła kilka istotnych zmian w zakresie, który reguluje. Z punktu widzenia osoby (przedsiębiorstwa) zobowiązanej do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC (notariusz, radca prawny, architekt, biuro rachunkowe, doradca podatkowy, biegły rewident, pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, lekarz, itd., najważniejszą zmianą jest uniemożliwienie wykupienia polisy obowiązkowej z datą wsteczną.

Co to oznacza ?

Zdarza się, że osoba zobowiązana posiadać polisę obowiązkową zapomina ją wznowić. Ustawa w dzisiejszym kształcie nie pozwala na zawarcie ubezpieczenia wstecz, co było możliwe jeszcze do 10 lutego br.

Konsekwencje

Dla przedstawicieli niektórych zawodów konsekwencją może być nawet utrata prawa do wykonywania zawodu. Dla innych „tylko” kary dyscyplinarne. Dla wszystkich – brak polisy na warunkach ubezpieczenia obowiązkowego.

Porada

Nasi Klienci korzystają z tego, że przypominamy im o konieczności wznowienia ubezpieczenia. Skorzystaj i Ty.

Kontakt z nami

Twój e-mail (podaj jeśli oczekujesz odpowiedzi):

Twoja wiadomość:

Unowocześniamy wizualizację

Wymiar i zakres zmian, jakie dokonują się w firmie w ostatnim czasie wymógł również konieczność unowocześnienia wszystkich atrybutów zewnętrznych. Wraz z nowymi sposobami obsługi klientów masowych, wynikającymi zarówno ze strategii rozwoju i wyprzedzania konkurencji, zmieniamy i unowocześniamy również wszystko, co nas identyfikuje wizualnie: znaki firmowe, strony internetowe. Nam się podoba…