Obowiązkowe OC dla biur rachunkowych

 

Warunki ubezpieczenia

Obowiązkowe ubezpieczenie OC skonstruowane jest zgodnie z zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1616).

Ubezpieczyciele

  • AXA TUiR S.A.
  • PZU S.A.

Zniżki składki

  • z tytułu kontynuacji ubezpieczenia,
  • za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (niezależnie od zmiany ubezpieczyciela),
  • promocyjna zniżka dla nowych Klientów przystępujących do ubezpieczenia.

Oferujemy między innymi:

  • brak regresu ubezpieczyciela – AXA, PZU  rezygnują ze swojego prawa do roszczenia regresowego w stosunku do biura rachunkowego po wypłacie odszkodowania za szkodę, która nastąpiła w wyniku rażącego niedbalstwa biura. Inni ubezpieczyciele żądają za to zazwyczaj dodatkowej składki.
  • wysokie sumy gwarancyjne – podniesienie sumy gwarancyjnej ponad obowiązkowe minimum – nawet do 1 mln zł ! Zobacz naszą ofertę ubezpieczenia OC na wysokie sumy gwarancyjne.