Ubezpieczenie OC nadwyżkowe biur rachunkowych

 

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do umów zawartych w 2018 roku wynosi tylko

41.701 zł (10.000 Euro)

 

Ubezpieczenie OC nadwyżkowe na 2017 r. jest niezbędnym dopełnieniem wymaganej prawem, niskiej sumy gwarancyjnej.

1.000.000 zł

To suma gwarancyjna, do jakiej możesz ubezpieczyć swoje biuro, wybierając jedną z oferowanych sum gwarancyjnych ubezpieczenia nadwyżkowego.