Ubezpieczenie OC biur rachunkowych

Przedmiot oferty

Proponujemy ubezpieczenia:

 • obowiązkowe – zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1616).
 • nadwyżkowe – podwyższenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie podstawowej działalności biura rachunkowego nawet do 1 mln zł!
 • Podatki – OC z tytułu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem ksiąg i deklaracji podatkowych (ubezpieczenie dobrowolne)
 • Kadry i Płace – OC z tytułu obsługi kadr i płac (ubezpieczenie dobrowolne)

Korzyści dla Ubezpieczonego

Do dyspozycji zainteresowanych jest najlepsza na rynku oferta ubezpieczeniowa, a najważniejsze korzyści to:

 • znaczące zniżki od składki wyjściowej dla członków oddziałów SKwP współpracujących z Saga Brokers
 • zniżki od składki wyjściowej dla podmiotów niestowarzyszonych
 • łatwość zawarcia ubezpieczenia
 • pomoc w pilnowaniu terminów płatności rat składek oraz wznowień
 • możliwość uzyskania informacji na temat ubezpieczeń po przesłaniu zapytania na e-mail: b.rachunkowe@sagabrokers.pl
 • specjalistyczne wsparcie w procesie likwidacji szkody z ubezpieczenia OC w związku z wykonywaniem zawodu
 • dostęp do wiedzy na portalu www.oc-biura-rachunkowego.pl